historia domus

ecclesiae sancti ladislaui

nižné matiašovce
túto farskú kroniku postupne dopĺňam podľa dokumentov z farského archívu.
budem rád, ak ju svojimi údajmi resp. fotografiami doplníte aj vy.


Z doby rímskych provincií na strednom Dunaji (v 1. - 4. stor. n. l.) máme vykopávky z nálezíska Vyšné Matiašovce.

zbytky predhistorických ľudských sídlisk s kultúrnymi jamami Sielnica, Vyšné Matiašovce.

rod Šlachta figuruje v Lexikóne erbov šľachty na Slovensku - Liptovská stolica. Rodičmi matky Adely Bobčekovej boli Štefan Húska a Anna
rodená Jurčinová z Matiašoviec.

(J. Hirschner, predseda MNV: Obecná kronika obce Liptovský Michal 1956)

Latinský Schematizmus Spišskej diecézy z r. 1833 uvádza "vznik pred krátkou dobouª týchto farností: Hradek (Liptovský Hrádok) založená
r. 1807, Maluzsina (Malužiná) v r. 1799, Teplicska (Teplička) v r.1766, Borove-Nagy (Veľké Borové) r. 1827, Hutty r. 1787,
Mattyassocz-Alsó (Liptovské Matiašovce)v r. 1787 ako filiálka a r. 1809 ako farnosť, Okolitsna (Okoličné) r. 1826, Proszék (Prosiek) r. 1826.

Štefan Vojtaššák zapísal

1919 organ
1931 pokrytie kostola
1969, nástup do služby
1969, zomrel O. Kovalský
1970
1970, odpust
1970, birmovka
1970, sumár
1971, presťahovanie do fary
1971, 27. február
1971, bitka
1971, prvé sväté prijímanie
1971, odpust
1971, 28. jún
1971, pokrytie bášt
1971, august
1971, štatistické údaje
1971, september
1971, oprava strechy kostola
1971, jeseň
1971, oprava kuchynského komína
1972, jar
1972, leto
1972, december
1973, generálna oprava organa
spravovanie excurrendo Prosieckej farnosti
zomrel ordinár diecézy
1974, jar - poškodená socha sv. Jána Nepomuckého
1974, prvé sväté prijímanie
1975
zomrel rodák jezuita Ondrej Ratulovský SJ
zrieknutie sa úradu
mreže vo vchode do kostola
ukončenie služby

Jozef Bieľak

začiatok služby
Prosiek
úprava kostola v Prosieku
Lipt. Matiašovce
nástup nového správcu

Michal Lipták

začiatok služby
1981
1982
záplava
spor s farníkmi
1983
1984
1984 výmaľba kostola
1985 kostol v Prosieku
1986
1987

Marcel Šiškovič

1991, 5. júl začiatok služby
1991, 1. október
1994, voľby do parlamentu
1994, apríl reštitúcie
1994, 18. november - CHURCH MOUSES
1995, február Nadácia Oblazy
1995, november CHURCHES MOUSES
1996, 2. január - Kvačančatá
1997, misie vo farnosti
1997, 21. jún - kňazská vysviacka Pavla Adamčiaka
1996, 20. jún
1997, 28. jún
1997, 29. jún - primície v Lipt. Sielnici
1997, 30. jún
1997, júl
1997, 31. august
1998, voľby do hopodárskych rád
1998, voľby do parlamentu
1998, 11. marec
1998, nový kríž
1998, Farská charita Kvačany
1999, príprava birmovky
1999, 26. apríl - Veľká noc
1999, príspevky na stavbu kostola sv. CM, 30.8.1991-1999
2000, 12. október - novéna pre birmovkou
2000, birmovka
2001, týždeň modlitieb za jednotu
2002, jún
2002, posviacka farského kostola a symbolov obce
koniec júna
2002, koniec správy farnosti Kvačany
2002, odpust v L. Sielnici
2002, júl
2002, august
2002, september
2002, 8. september
2002, 15. september
2002, 20. september - voľby do parlamentu
2002, koniec septembra
2002, október
2002, 31. december
2003, január
2003, február
2003, 2. marec
2003, 9. marec - voľba hospodárskych rád
2003, marec
2003, apríl
2003, máj
2003, 4. jún
2003, prvé sväté prijímanie
2003, koniec júna
2003, odpust sv. Ladislava
2003, 4. júl
2003, odpust sv. Cyrila a Metoda
2003, koniec júla
2003, 3. október
2003, október
2003, november
2003, december
2003, 4. december - vražda v L. Sielnici
2003, 6. december
2003, 7. december
2004, február
2004, marec
2004, apríl
2004, koniec apríla
2004, 2. máj
2004, organista v LS
2005, 30. november
2005, Komisia Presbyterskej rady pre prípravu diecéznej synody
2006, 31. január
2006, 29. marec
2006, 29. apríl otvorenie synody
2006, 11. máj
2006, 30. október
2006, 29. november
2007, 15. január
2007, farské rozpravy
2007, september dekanátna rozprava
2007, farské rozpravy
2008, farské rozpravy
2008, február dekanátna rozprava
2008, apríl farská rozprava
2008, apríl rokovanie Synody
2008, máj farská rozprava
2008, máj dekanátna rozprava
2008, máj rokovanie Synody
2008, september farská rozprava
2008, september rokovanie Synody
2008, október farská rozprava
2009, január dekanátna rozprava
2009, január rokovanie Synody
2009, apríl rokovanie Synody
2010, december Tatrman Video by Michal Hirko
2011
2011, 15. október

rok 2012

2012, 16. január
zomrel emeritný diecézny biskup
2012, máj
odpust v Liptovskom Trnovci
2012, jún
10. odpust svätého Ladislava
2012, koniec júna
2012, júl
2012, odpustová slávnosť sv. Cyrila a Metoda
2012, júl 2
2012, august
2012, september
2012, október
2012, november
2012, december

rok 2013

2013, prestavba fary

rok 2014

2014, rekonštrukcia strechy kostola
2014, september

rok 2015

2015, rekonštrukcia exteriéru a areálu kostola

rok 2016

2016, rekonštrukcia interiéru kostola

rok 2017

2017, január
2017, február
2017, marec
Zasadanie HRF sv. Ladislava a HRf sv. Cyrila a Metoda
2017, apríl
2017, máj
2017, jún
2017, júl
ODKAZY 2017
2017, júl
2017, august
2017, september
2017, október púť do Fatimy
2017, november
2017, december

rok 2018

2018, január
2018, február
2018, marec