z histórie farnosti

Kresťanstvo sa v Liptove udomácnilo už vo veľkomoravskej dobe. Jeho šíriteľmi boli benediktínski mnísi z pustovní. Zostali po nich názvy vrchov a lokalít: Svorad, Mních. Centrom pre stredný Liptov bol benediktínsky kláštor v Sielnici, zachovaný na pečatidle z r. 1670. Pri ústí Suchej doliny je vŕšok Mníšek. Spomína sa v listine z r. 1628. Druhý Mních je v Suchej doline nad Soliskom. Dá sa domnievať, že aj v okolí Matiašoviec existovali pustovne - základne christianizačnej misie v poveľkomoravskej dobe.
Z tohto obdobia je známe meno prvého matiašoveckého farára - PAVOL (1560-1583). Aj ním bola zaručená katolicita farnosti Nižné Matiašovce.


z najstaršej histórie

r. 1527 - porážka Uhorska pri Moháči
r. 1584 - rozkol vo farnosti
r. 1678 - koniec rozkolu
r. 1681 - starobylá farnosť filiálkou
r. 1787 - filiálka Nižné Matiašovce zriaďuje "dom kurátora duší"

obnovená farnosť

Kráľovská miestodržiteľská rada v Bratislave Rozhodnutím č. 2125 z 19. 12. 1809 znovu zriadila farnosť v Nižných
Matiašovciach.
viac...
V r. 1910 bola farnosť bez správcu.
r. 2002 - dekrét biskupa Františka Tondru
r. 2019 - dekréty biskupa Štefana Sečku

z histórie novej filiálky

Sielnica v Liptove sa prvý raz spomína v listine z 3. 9. 1256 ako "villa Zelniche".
r. 1778 už bola Sielnica filiálkou Trnovca,
1. svetová vojna v r. 1914-1918
r. 1924 pričlenili k Sielnici osadu Brnice,
Na základe uznesenia vlády č. 288 z 27. 5. l964"
Rovnaké problémy zjednocovali pôvodnú komunitu s "prisťahovalcami"

kostoly

zaniknuté kostoly
farský kostol sv. Ladislava
filiálny kostol svätých Cyrila a Metoda
Organ v Kostole svätých Cyrila a Metoda
rekonštrukcia farského kostola

kaplnky, kríže, plastiky

Kamenný kríž a kaplnka vo Vyšných Matiašovciach
Kaplnka sv. Kríža uprostred dediny
Plastika sv. Jána Nepomuckého
Kríž pri ceste na Prosiek
Kríž na Trojmedzí
Kríž na cintoríne
Misijný kríž
Pamätná tabuľa na zomrelých kňazov
Pamätník spišských Kolakovičovcov v Liptovskej Sielnici
Kríž pri futbalovom ihrisku
Kaplnka fatimskej Panny Márie
betlehem vo farskom kostole
betlehem vo filiálnom kostole

škola

V Nižných Matiašovciach existovala farská škola od konca 16. stor.
Podľa kanonickej vizitácie z r. 1825
Podľa súpisu z r. 1842
1. 1. 1941 vstúpil do platnosti nový školský zákon

cintoríny

cintoríny v Liptovských Matiašovciach
cintoríny v Liptovskej Sielnici