kliknite obrázok

ADOPTUJTE SI
organovú píšťalu

Čísla podúčtov farnosti pre vaše príspevky:

na reštaurovnie hlavného oltára farsk. kostola: SK12 0200 0000 0019 1916 8399
na montáž organa vo filiálnom kostole: SK36 8330 0000 0027 0138 8238
Pane, odmeň dobrodincov a ich rodiny.