kalendár farnosti sv. ladislava

---------------------
poznámky:  červený text = prikázaný sviatok, šedý text = ľubovoľná spomienka, P = deň prac. pokoja, S = št. sviatok

bohoslužby

NEDEĽAfiliálny kostol svätých Cyrila & Metoda
farský kostol svätého Ladislava
Liptovská Sielnica
Liptovské Matiašovce
8:00
9:30

 
aktualizovať kalendár