kalendár farnosti sv. ladislava
---------------------
LEGENDA
červený text = prikázaný sviatok, šedý text = ľubovoľná spomienka, 
bohoslužby, narodeniny, upratovanie farského kostola, pozrieť viac
DPP = deň pracovného pokoja, ŠS = štátny sviatok