Pastoračný plán 2018 - návrh
Diecézny obežník 4_2018
Pastierský list diecézneho biskupa