obecné symboly

historický erb obce Nižné Matiašovce

Na konci 14. storočia boli Nižné a Vyšné Matiašovce administratívne spojené. Do druhej polovice 19. storočia obce overovali svoje písomnosti pečatidlom Nižných Matiašoviec.
Pečať Nižných Matiašoviec je staršia, pochádza z roku 1786. Pečatné pole vypĺňa postava kráľa odetá v plášti, so žezlom v pravej ruke, kráčajúca po zarastenej pláni. Po oboch stranách postavy vyrastajú rastliny.
Kruhopis je slovenský: PEČET NISNO MATASOUSKA (24x27 mm). V dolnej časti pečatného obrazu je rok vzniku pečatidla: 1786.

historický erb obce Vyšné Matiašovce

V zobrazení pečate Vyšných Matiašoviec sa odzrkadlilo poľnohospodárstvo. Symbolizujú ho hviezdicovo skrížené pluh, cep, kosa a hrable.
Kruhopis je slovenský: Obec Wišnje Matasovce (22 x 18 mm).

súčasný erb obce Liptovské Matiašovce

Jeden zo súčasných návrhov erbu obce bol kombináciou symbolov obidvoch pôvodne samostatných obcí: v modrom štíte hviezdicovo prekrížené zlatý pluh so strieborným lemešom, zlaté hrable, zlatý cep a strieborná kosa so zlatou násadou. Nad nimi zlatá otvorená koruna. Pre farský úrad bol tento návrh neprijateľný, preto ho obecné zastupiteľstvo neschválilo.

Ako symbol obce bol potom prijatý svätý Ladislav-kráľ, podľa pečatidla z r.1786.
Súčasný používaný erb obce tvorí v modrom poli stojaci strieborno odetý svätý Ladislav–kráľ zapnutý v zlatom plášti so zeleným rubom držiaci v ľavej ruke zlatú guľu a v pravej ruke striebornú halapartňu so zlatou rúčkou. Po stranách svätca sú symboly z historického erbu: obilie a hrozno.

Na znak súhlasu s prijatými symbolmi obce, farár Marcel požiadal diecézneho biskupa Františka, aby tieto symboly prišiel osobne požehnať.
Stalo sa tak pri odpustovej slávnosti patróna farnosti sv. Ladislava v r. 2002. Aj takýmto spôsobom sa matiašovčania prihlásilik svojej kresťansko-katolíckej tradícii.

Nižné Matiašovce 1786

pečat V. Matiašovce

Vyšné Matiašovce

pečat N. Matiašovce

pečiatka farnosti

pečat N. Matiašovce