kliknite obrázok
Tento projekt onedlho končí!!!

ADOPTUJTE SI
organovú píšťalu

Číslo účtu Farnosti sv. Ladislava: SK10 0200 0000 0017 5690 6253

čísla podúčtov:
na reštaurovnie hlavného oltára farsk. kostola: SK12 0200 0000 0019 1916 8399
na montáž organa vo filiálnom kostole: SK36 8330 0000 0027 0138 8238
Pane, odmeň dobrodincov a ich rodiny.

V menu Texty si pozrite návrh Pastoračného plánu farnosti na rok 2019.


Svoje návrhy oznámte členom Pastoračnej rady farnosti, ktorí ich prednesú na zasadaní rady.
Ďakujeme.