úradné hodiny kancelárie farského úradu
pondelok a piatoknestránkové dni
utorokpo večernej omši do 18:30
streda9:00-10:00, po večernej omši do 18:30
štvrtokpo večernej omši do 18:30
tel. číslo farského úradu+421 918 122 160

17. november
V nedeľu 17. novembra o 17:00 sa na Slovensku rozoznejú zvony. Pripomenú tridsať rokov od pádu komunizmu a návratu slobody. Symbolickú prosbu, aby zvony v danom čase zvonili, adresuje slovenským farnostiam Konferencia biskupov Slovenska.

Číslo účtu Farnosti sv. Ladislava: SK10 0200 0000 0017 5690 6253

čísla podúčtov:
na reštaurovnie hlavného oltára farsk. kostola: SK12 0200 0000 0019 1916 8399
na investície vo filiálnom kostole: SK25 0200 0000 0030 0376 2995
Pane, odmeň dobrodincov a ich rodiny.