rímskokatolícke diecézy na Slovensku
Bratislavská arcidiecéza

je najmladšia slovenská arcidiecéza. vznikla 14. februára 2008 odčlenením z Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. Má 8 dekanátov.

webová stránka
Banskobystrická diecéza

zriadil ju Pius VI. bulou Romanus pontifex z 13. marca 1776 vyčlenením z Ostrihomského arcibiskupstva pod vplyvom dekrétu Márie Terézie z 15. januára 1776. Od 30. decembra 1977 patrí pod bratislavské arcibiskupstvo. Rozloha diecézy je 5 424 km² a má 16 dekanátov.

webová stránka
Košická arcidiecéza

zriadená 10. augusta 1804. 31. marca 1995 ju Ján Pavol II. apoštolskou konštitúciou Pastorali quidem permoti erigoval na arcidiecézu a ustanovil Košickú cirkevnú provinciu. Rozloha arcidiecézy je 10 403 km².

webová stránka
Nitrianska diecéza

prvá diecéza zriadená na území Slovenska, v r. 880 počas existencie Veľkomoravskej ríše. V jej čele stál svätý Metod. Okolo r. 1110 bola obnovená vyčlenením z Ostrihomského arcibiskupstva. Od 30. decembra 1977 patrí pod bratislavské arcibiskupstvo. Má rozlohu 5 932 km² a 17 dekanátov.

webová stránka
Rožňavská diecéza

zriadil ju Pius VI. bulou Romanus pontifex z 13. marca 1776 vyčlenením z Ostrihomského arcibiskupstva pod vplyvom dekrétu Márie Terézie z 15. januára 1776. Má rozlohu 7 000 km². Jej metropolou je Košická arcidiecéza.

webová stránka
Spišská diecéza

zriadil ju Pius VI. bulou Romanus pontifex z 13. marca 1776 vyčlenením z Ostrihomského arcibiskupstva pod vplyvom dekrétu Márie Terézie z 15. januára 1776. Má rozlohu 7 802 km² a 13 dekanátov. Jej metropolou je Košická arcidiecéza.

webová stránka
Trnavská arcidiecéza

30. decembra 1977 bola Trnavská apoštolská administratúra povýšená na arcibiskupstvo, od r. 1995 bola Bratislavsko-trnavskou arcidiecézou a 14. 2. 2008 jej Benedikt XVI. vrátil názov Trnavská arcidiecéza. Odčlenil z nej Bratislavskú arcidiecézu a časť územia začlenil do Nitrianskej a Banskobystrickej diecézy. Má 18 dekanátov.

wikipedia
Žilinská diecéza

Benedikt XVI. dekrétom zo 14. februára 2008 reorganizoval diecézy na Slovensku a zriadil dve nové diecézy - žilinskú a bratislavskú. Žilinská vznikla odčlenením desiatich dekanátov z diecéz banskobystrickej a nitrianskej.

webová stránka