intronizácia Evanjeliára
26. januára pri sv. omši o 9:30 bude slávnostná liturgická intronizácia Evanjeliára. Povzbudzujem vás, bratia a sestry, aby sa každodenné čítanie Svätého písma stalo súčasťou Vášho duchovného života.
zvonček z 26. januára
Z rozhodnutia spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku bude zvonček použitý pre potreby katolíckych škôl Spišskej diecézy. Výnos zo zvončeka bude určený na rozvoj a podporu a predovšetkým na spolufinancovanie projektov, do ktorých sa môžu naše katolícke školy zapojiť. Od niektorých štátnych zdrojov a dotácií sú naše školy vylúčené. Použitie finančných prostriedkov bude zverejňované a rozdeľovanie prostriedkov bude zastrešovať Diecézny školský úrad.
Hovorí psychoterapeut
Veriaci by mal vedieť, že na spoveď ide preto, aby mu boli odpustené hriechy, rada je niečo, čo vychádza z osobnej a pastoračnej skúsenosti daného kňaza a môže byť tak dobrá, ako aj zlá. To závisí práve od tých životných skúseností a od schopností psychologického porozumenia, ktoré nemajú všetci ľudia (a kňazi sú ľudia) rovnako vyvinutú.
Spoveď stačí, keď potrebujeme iba odpustenie. To my psychoterapeuti dať nevieme. Neviem dať odpustenie, aj keby si to pacient odo mňa žiadal.
Udalosť
Udalosť, ktorú si rok čo rok v zime už 2000 rokov pripomíname, vtedy výrazne menila svet a nástojčivo ovplyvňuje ľudí až dosiaľ. Hovoriť o Vianociach sa nedá bez ich hlavnej postavy – bez Ježiša Krista. On bol ten, ktorý ľudom priniesol nový pohľad a nové myslenie pri dosahovaní konečného cieľa – spásy.
Vatikánske archívy
2. 3. 2020 sa vo vatikánskych archívoch otvoria pre bádateľov fondy obdobia pontifikátu Pia XII. (1939-1958)
Modlime sa za kňazov
Pápež František vyzval všetkých katolíkov, aby sa modlili za svojich kňazov. „Nie všetci sú dokonalí, ale mnohí dávajú zo seba aj to posledné, obetujúc sa s poníženosťou a radosťou. Sú to kňazi blízki ľuďom, s ochotou tvrdo pracovať pre všetkých. Buďme vďační za ich príklad a svedectvo. Modlime sa za kňazov, aby sa so skromnosťou a pokorou svojho života aktívne nasadzovali v solidárnosti najmä voči tým najchudobnejším,“ vyzval Svätý Otec.