Fatima 28. marca
Zasvätenie národov Najsv. Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu P. Márie predniesol vo Fatime kardinál Antonio Dos Santos, biskup diecézy Leiria-Fatima. Obrad nasledoval po ruženci v sanktuáriu pred sochou Panny Márie Fatimskej. Okrem Portugalska aj iné národy žiadali, aby boli zasvätené a zverené pod ochranu Božej Matky. Ako prví o to požiadali Španieli. Za KBS o to žiadal Mons. Stanislav Zvolenský. Nasledovali biskupi: Albánska, Bolívie, Kolumbie, Kostariky, Kuby, Guatemaly, Maďarska, Indie, Mexika, Moldavska, Nikaraguy, Panamy, Paraguaja, Peru, Poľska, Dominikánskej republiky, Tanzánie, Kene, Zimbabwe, Východného Timoru a Rumunska. Dos Santos ich do obradu zahrnul.
OZNAM - príprava na manželstvo
Vzhľadom na všeobecné nariadenia, ktoré pre územie SR vydal premiér P. Pellegrini, Ministerstvo vnútra a krízový štáb SR v súvislosti so šíriacim sa korona vírusom, vám oznamujeme, že do konca marca sú v našej diecéze pozastavené všetky víkendové kurzy prípravy do manželstva. Všetkých prihlásených snúbencov sme o tom informovali a poprosili sme ich, aby si prípravu na sobáš buď preložili na iný,neskorší termín, alebo v prípade, žeby to nebolo možné ju absolvovali po dohode s kňazom v mieste sobáša.
Modlime sa za kňazov
Pápež František vyzval všetkých katolíkov, aby sa modlili za svojich kňazov. „Nie všetci sú dokonalí, ale mnohí dávajú zo seba aj to posledné, obetujúc sa s poníženosťou a radosťou. Sú to kňazi blízki ľuďom, s ochotou tvrdo pracovať pre všetkých. Buďme vďační za ich príklad a svedectvo. Modlime sa za kňazov, aby sa so skromnosťou a pokorou svojho života aktívne nasadzovali v solidárnosti najmä voči tým najchudobnejším,“ vyzval Svätý Otec.