Vatikánske archívy
2. 3. 2020 sa vo vatikánskych archívoch otvoria pre bádateľov fondy obdobia pontifikátu Pia XII. (1939-1958)
Jednota cirkvi
Jednota (katolíckej) cirkvi bola po celé stáročia vždy ohrozovaná. Bolo to tak počas celej jej histórie. Vojna, vnútorné rozbroje, odstredivé sily aj hrozba schizmy," uviedol Benedikt XVI.
"Nakoniec však pocit, že cirkev je a musí byť jednotná, vždy prevážil. Jednota bola vždy silnejšia ako napätie a vnútorné konflikty."
Modlime sa za kňazov
Pápež František vyzval všetkých katolíkov, aby sa modlili za svojich kňazov. „Nie všetci sú dokonalí, ale mnohí dávajú zo seba aj to posledné, obetujúc sa s poníženosťou a radosťou. Sú to kňazi blízki ľuďom, s ochotou tvrdo pracovať pre všetkých. Buďme vďační za ich príklad a svedectvo. Modlime sa za kňazov, aby sa so skromnosťou a pokorou svojho života aktívne nasadzovali v solidárnosti najmä voči tým najchudobnejším,“ vyzval Svätý Otec.