upratovanie filiálneho kostola svätých cyrila a metoda

zodpovedná osoba: Anastázia Hulecová

    

poznámky

Pred starosťou o telo má prednosť starostlivosť o dušu. Bez nej je telo krásne zabalenou krabicou, ktorej tajomstvo je – po jej rozbalení – veľkým sklamaním.
Ale kto ti uverí, že sa staráš o svoju dušu, ak Pánov chrám nechávaš zanedbaný a nestaráš sa oň?