upratovanie farského kostola svätého ladislava

zodpovedná osoba: Mária Plazová (do 17. 7. 2017)

    

poznámky

Pred starosťou o telo má prednosť starostlivosť o dušu. Bez nej je telo krásne zabalenou krabicou, ktorej tajomstvo je – po jej rozbalení – veľkým sklamaním.
Ale kto ti uverí, že sa staráš o svoju dušu, ak Pánov chrám nechávaš zanedbaný a nestaráš sa oň?