farská charita

Farská Charita je spoločenstvom, ktoré má za úlohu začleniť miestnu Cirkev do realizácie svedectva lásky k blížnemu. Pracuje predovšetkým na princípe dobrovoľnosti. Predsedom farskej Charity je miestny farár/správca farnosti.

funkcionári

menopriezviskoobecfunkcia
MarcelŠiškovičLiptovské Matiašovcepredseda
LenkaRojčekováLiptovské Matiašovcekoordinátor
KatarínaBobákováLiptovské Matiašovcepokladník
  Liptovská Sielnicakontaktná osoba
>

dokumenty

štatút

Inštrukcia SCZsF

ustanovenie farskej charity

dekrét koordinátora

dekrét pokladníka