farská charita

Farská Charita je spoločenstvom, ktoré má za úlohu začleniť miestnu Cirkev do realizácie svedectva lásky k blížnemu. Je súčasťou Spišskej katolíckej charity. Farská Charita vzniká zaregistrovaním na sekretariáte SpKCH. Pracuje predovšetkým na princípe dobrovoľnosti. Na čele farskej Charity je koordinátor. Čestným predsedom farskej Charity je miestny farár/správca farnosti.

funkcionári

čmenopriezviskoobecfunkcia
1LenkaRojčekováLiptovské Matiašovcekoordinátor
2KatarínaBobákováLiptovské Matiašovcepokladník
3  Liptovská Sielnicakontaktná osoba

členovia

čmenopriezviskoobecfunkcia